Studnie i pompy ciepła

"Spółka Wodociągowa w Mesznej informuje, że firma zainstalowała dla naszej firmy pompę głębinową na głębokości 85m wraz z elektronicznym pomiarem lustra wody oraz automatyką regulującą współpracę studni ze zbiornikami wyrównawczymi z ujęcia powierzchniowego wody. Zastosowane rozwiązania zaproponowane i wykonane przez firmę działają bez zarzutu i w pełni spełniają nasze oczekiwania. Dobry kontakt z właścicielem firmy, rzetelność wykonanego zlecenia pozwala nam polecić firmę jako solidną i wiarygodną."

 

"Firma Geologiczna „Geologia” Krzysztof Marian Sobol, ul. Topolowa 4, 43-300 Bielsko-Biała z prawdziwą przyjemnością ma zaszczyt polecić Państwu firmę. Polecana firma realizując wiercenia studni wykazuje się dużą fachowością, rzetelnością i starannością przy zleconych zadaniach. Firma geologiczna „Geologia” współpracowała szereg razy przy realizacji określonych zadań i nigdy nie napotkała się z jakimkolwiek uchybieniem ze strony firmy."

 

"Firma realizowała w Zespole Szkół w Zwardoniu przedsięwzięcie polegające na odwiercie, obudowie studni i uzbrojeniu w automatykę i hydraulikę. Firma rzetelnie i terminowo wywiązała się z podjętych działań. Świadczone przez nią usługi są na wysokim poziomie. Z przyjemnością polecamy ją jako partnera solidnego, wiarygodnego i niezawodnego."

 

MCD ELECTRONICS Sp. z o.o.
"Niniejszym potwierdzamy, że Firma siedzibą w Łodygowicach, ul. Słoneczna 7 wykonała na nasze zlecenie prace hydrogeologiczne polegające na:

  • wykonaniu wierceń sondażowych celem ustalenia pokładów wodonośnych na głębokość 32mppt,
  • wykonanie studni eksploatacyjnej z zabudową,
  • wykonanie studni chłonnej z zabudową,
  • przeprowadzeniu pompowań oczyszczających i pomiarowych obu studni,
  • ułożeniu na odcinku 80m systemu rur PE łączących w/w studnie umożliwiające przepompowanie wody.

Zlecone prace zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami Inwestora – rzetelnie, terminowo z zachowaniem wszystkich norm i standardów sztuki wiertniczej. Pracownicy wykazali się fachowością oraz znajomością technologii wierceń w trudnych warunkach geologicznych. Na uwagę zasługuje bardzo dobra organizacja robót oraz umiejętność dostosowania się firmy do zmieniających się warunków na budowie. Z pełną odpowiedzialnością polecam firmę jako solidnego o profesjonalnego Wykonawcę robót o podobnym charakterze."

   

"Zarząd Fundacji im. Ojca Pio „Nasz Dom – Dzieciom Szczególnej Troski” w Istebnej wyraża serdeczne podziękowania firmie za kompleksowe wykonanie systemu ujęcia wody ze studni głębinowej bo budynku Fundacji.

Prace te obejmowały: badania rozpoznawcze wód głębinowych, wykonanie studni głębinowej, wykonanie i podłączenie instalacji elektrycznej i hydraulicznej systemu ujęcia wody oraz budowę automatyki sterowania pompą głębinową.

Został one wykonane szybko, sprawnie, solidnie. Wysoko oceniamy wzorową organizację pracy i profesjonalizm Firmy. Jest ona godnym zaufania i polecenia wykonawcą robót.

Zadowoleni z wysokiego poziomu wykonawstwa życzymy Firmie dalszego rozwoju i wyrażamy wdzięczność za pomoc charytatywną okazaną Fundacji w związku z wykonanymi pracami."

 

"Firma realizowała wykonanie studni wierconej ujmującej wody podziemne dla Szkoły Podstawowej im. Franciszka Polaka w Juszczynie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w bardzo krótkim czasie. Na uwagę zasługuje profesjonalizm Firmy, wzorowa organizacja robót. Wszystkim zainteresowanym budową studni wierzeniowych polecam Firmę jako wiarygodnego i rzetelnego partnera."

 

Klasztor OO. Dominikanów
"Firma realizowała w naszym klasztorze odwier studni głębinowej. Od początku mieliśmy bardzo dobry kontakt z firmą. Na życzenie otrzymaliśmy ofertę handlową z wyszczególnieniem składników cen. Pracownicy firmy nie "czarowali" nas wielkimi możliwymi ilościami wody, ale rzeczowo wyjaśnili nam ryzyko związane z odwiertem.(...) W naszym przekonaniu Firma jest firmą rzeczową i uczciwą, godną polecenia innym inwestorom."

 

"Urząd Gminy w Świnnej zaśwadcza, że w 2010 roku Firma realizowała na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. ks. Jana Twardowskiego w Rychwaldku odwiert studni głębinowej. Usługi świadczone przez Firmę realizowane były terminowo i rzetelnie oraz nie budziły zastrzeżeń zarówno od strony technicznej jak i organizacyjnej. W trakcie realizacji zadań pracownicy wykazali się wysokim poziomem organizacyjnym, operatywnością oraz zaangażowaniem."